НАУКОВО-ДОСДІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ФІЗКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

З 01.2018 і по 12.2022 на кафедрі фізколоїдної хімії виконується науково-дослідна роботи за темою: «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-4-R-3-тіо(аміно)-1,2,4-тріазолів».

В ході виконання НДР здійснюється:

 • синтез близько 500 нових сполук 5-арил, гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіону для яких проводиться вивчення широкого спектр біологічної дії і на основі отриманих результатів встановити закономірності впливу замісників на біологічну активність.
 • проведення дослідження по встановленню фізико-хімічних констант для всіх синтезованих сполук, у тому числі констант кислотності та основності та ін.
 • проведення хроматографічних робіт з встановлення чистоти та підтвердження молекулярної маси і структури нових біологічно активних речовин.
 • планування і захист 3 кандидатських дисертацій, 15 магістерських і дипломних робіт.
 • розробка проектів нормативно-технічної та технологічної документації для найбільш активних сполук.
 • висвітлення отриманих результатів в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та публікація їх у статтях.
 • впровадження результатів дослідження в науково-педагогічний процес кафедр вищих медичних і фармацевтичного університетів.

Усі дослідження в рамках НДР кафедри виконуються згідно встановленого плану у синтетичній, фізико-хімічній та хроматографічній лабораторіях кафедри фізколоїдної хімії а також на кафедрах ЗДМУ та інших установах з якими укладено договори про спільну співпрацю, а саме:

 • Навчальна науково-виробнича лабораторія;
 • кафедра фармакології і медичної рецептури;
 • кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки;
 • кафедра токсикологічної та неорганічної хімії;
 • кафедра органічної та біоорганічної хімії;
 • кафедра мікробіології та вірусології;
 • Державна наукова установа «Науково технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Рубіжанський барвник»

За темою НДР кафедри фізичної та колоїдної хімії виконані та захищені кандидатські дисертації:

Старший викладач Щербак Марини Олексіївни

Тема: «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей 4-аміно-5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх N- і S-заміщених».

Асистентом Самелюком Юрієм Геннадійовичем

Тема: «Синтез та дослідження біологічно активних похідних 1,2,4-тріазол-3-тіону, що містять метоксифенільні замісники»

Асистентом Кучерявим Юрієм Миколайовичем

Тема: «Синтез, модифікація і властивості 5-(феноксиметилен)-4-R-1,2,4-тріазол-3- тіонів та їх похідних»

Асистентом Фроловою Юлією Сергіївною

Тема: «Створення нових біологічно активних сполук в ряду 5-(1H-тетразол-1-іл)-4-R-3-тіо(аміно)-1,2,4-тріазолу»

 

Заплановано та виконуються кандидатські дисертації:

 Заочного аспіранта Ігнатової Тетяни Вікторіни

"Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 4-R-5-фенетил-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх заміщених"

Пошукові роботи здійснюють також випускники та  студенти нашого університету, що працюють у науковому гуртку кафедри.

 

На кафедрі проводиться дослідження широкого спектра фармакологічних досліджень стосовно нових синтезованих сполук в результаті яких відібрано найбільш активну речовину, а саме морфоліній 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат. На основі даної речовини створено потенційний оригінальний малотоксичний нейропротекторний лікарський засіб з адаптогенними властивостями «ТІОМЕТРІЗОЛ» антиоксидантного і протиішемічного механізму дії, що має значні нейропротективні властивості. Препарат є актуальним та потрібним, оскільки мозкові інсульти в даний час є однією з основних причин смертності та інвалідності у світі.

НАУКОВО-ДОСДІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ФІЗКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ НАУКОВО-ДОСДІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ФІЗКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

Хроматографічні дослідження на кафедрі фізколоїдної хімії

Лабораторія ультрависокоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрії на кафедрі фізколоїдної хімії почала свою роботу з лютого 2014 року. Провідним спеціалістом, що виконує дослідження, є к.фарм.н., доцент Варинський Борис Олександрович.

 

 Лабораторія рідинної хромато-мас-спектрометрії виконує дослідження щодо:

 • встановлення чистоти та підтвердження молекулярної маси і структури нових біологічно активних речовин, що синтезуються з метою пошуку нових лікарських засобів;
 • дослідження процесів адсорбції, розподілу, метаболізму та екскреції лікарських речовин.
 • визначення біологічно-активних речовин у екстрактах лікарської рослинної сировини.

 Лабораторію забезпечено апаратним комплексом Agilent 1260 Infinity HPLC System (дегазатор, бінарний насос, автосамплер, термостат колонки, діодно-матричний детектор; одно-квадрупольний масс-спектрометр Agilent 6120 з іонізацією в електроспреї) та програмним забезпеченням Open LABCDS Software.

 

У теперішній час лабораторія кафедри фізколоїдної хімії виконує дослідження для багатьох кафедр ЗДМУ: 

 • кафедра токсикологічної та неорганічної хімії;
 • кафедра органічної та біоорганічної хімії;
 • кафедра біохімії та лабораторної діагностики;
 • кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки;
 • кафедра фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків ФПО;
 • кафедра нормальної фізіології;
 • кафедра патологічної анатомії.

Самостійно та у співпраці з співробітниками цих кафедр на даний момент вже опубліковано: 2 оглядові та більш ніж 15 експериментальних статей.

Хроматографічні дослідження на кафедрі фізколоїдної хімії Хроматографічні дослідження на кафедрі фізколоїдної хімії

Студенти учасники СНТ

Усенко Дмитро – студент 5 курсу 9 групи фармацевтичного факультету, займається фізико-хімічними дослідженнями похідних 1,2,4-тріазолу. Тема дипломної роботи: "Визначення фармакокінетики похідних 1,2,4-тріазолу." 

Студентське наукове товариство кафедри фізколоїдної хімії

 

СНТ кафедри фізколоїдної хімії Запорізького        державного медичного університету функціонує на базі трьох лабораторій, метою яких є дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей синтезованих хімічних речовин, нових потенційних лікарських засобів на основі ядра 1,2,4-тріазолу. Безпосередню участь в науковій

діяльності кафедри приймають студенти, що входять до складу СНТ кафедри фізколоїдної хімії.

Усі студенти здобувають базові знання та набувають первинних навичок роботи в хімічній, аналітичній лабораторіях, а також постанови експериментів з лабораторними тваринами. Студенти, що входять до складу СНТ кафедри фізколоїдної хімії, протягом року виступають на студентських наукових конференціях (як вітчизняних так і закордонних), традиційно приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, та науково практичних заходах, що проходять на базі Запорізького державного медичного університету та за його межами.

Студенти учасники СНТ Студенти учасники СНТ