Навчально-методичне забезпечення

Колоідна хімія лекції

1

Фізико-хімія поверхневих явищ

2

Високомолекулярні речовини та їх розчини

3

Колоїдна хімія

4

Окремі класи дисперсних систем

Фізична хімія лекції

1

Електрохімія

2

Кінетика

3

Розчини

4

Термодинаміка

5

Фазові рівноваги

Методичні рекомендації

1

Варіанти завдань

2

Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних робіт

3

Навчальний посібник

Навчальні посібники
Підручники

1

Гольдферд М.Г. Биохимическая термодинамика

2

Драго Р. Физические методы в химии 1

3

Драго Р. Физические методы в химии 2

4

Чеботин В.Н. Физическая химия твёрдого тела

5

Никольский Б.П. Физическая химия

6

Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии

7

Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии

8

Гельфман М.И. Коллоидная химия

 

9

Герасимов Я.И. Курс физической химии. Т. 1

10

Герасимов Я.И. Курс физической химии. Т. 2

11

Голиков Г.А. Руководство по физической химии

12

Харнед Г. Физическая химия растворов электролитов

13

 Воробьев А.Х.  Диффузионные задачи в химической кинетике

14

Киреев В.А. Курс физической химии

15

Кнорре Д.Г. Физическая химия

16

Красноперов Л.Н.  Химическая кинетика

17

Краснов К.С. Физическая химия 1

18

Краснов К.С. Физическая химия 2

19

Леванов А.В. Введение в химическую кинетику 

20

Дерягин Б.В. Поверхностные силы

21

Салем Р.Р. Теория двойного слоя

22

Кудряшов И.В. Сборник примеров и здач по физической химии

23

Борнацкий И.И. Основы физической химии

24

Пасынский А.Г. Коллоидная химия

25

Ерёмин В.В. Основы физической химии

Тести

1

Збірник тестів з фізичної та колоїдної хімії 

2

Тестові завдання для підготовки студентів до ліцензійного екзамену "КРОК-1" з предмету "Фізична хімія" та "Колоїдна хімія"