Навчальна робота

Медична хімія

1

Календарний план лекцій з медичної хімії на І семестр для студентів I  курсу 1го медичного факультету зі спеціальності "Лікувальна справа"  на 2017-2018 навчальний рік

 

2

Календарний план лекцій з медичної хімії  на I семестр для студентів I курсу 2го медичного факультету зі спеціальності «Лабораторна діагностика»  на 2017-2018  навчальний рік

 

3

Календарний план лекцій з медичної хімії на І семестр для студентів 1 курсу ІІго міжнародного факультету на 2017-2018 навчальний рік

4

Календарний план лекцій з медичної хімії на І семестр для студентів ІI  курсу 3го медичного факультету зі спеціальності "Стоматологія-МК"  на 2017-2018 навчальний рік

5

Графік  проведення практичних занять з курсу «Медична хімія» на I семестр 2017-2018 навчального року для студентів 1  курсу Іго медичного та ІІго міжнародного факультетів зі спеціальності «Лікувальна справа» 

 

6

Графік  проведення практичних занять по курсу «медична хімія» на І семестр 2017-2018 навчального року для студентів 1 курсу ІІго медичного факультету зі спеціальності «Лабораторна діагностика» 

7

Графік  проведення практичних занять по курсу «медична хімія» на І семестр 2017-2018 навчального року для студентів 2 курсу 3го медичного факультету зі спеціальності «Стоматологія МК» 

8

Робоча програма з медичної хімії спеціальність "лікувальна справа"

9

Робоча програма з медичної хімії спецільність "лаборторна дігностика"

10

Робоча програма з медичної хімії спеціальність "лікувальна справа" (МК)

11

Робоча програма з медичної хімії спеціальність "стоматологія"