Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс)

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс)

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс).
Пропонуємо до Вашої уваги алгоритм дистанційного навчання за дисципліною «Фізична хімія» на даному тижні.

8 тиждень. Тема: «Термодинаміка фазових рівноваг. Побудова та аналіз фазових діаграм стану двокомпонентних систем з простою евтектикою. Екстракція».

Пропонуємо:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ0ODI2MjYtZjZkZS00M2MzLThlNDktN2VlMzBmMjFkZmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b7bfb43-5c68-4ad7-8fb5-23ce7f825b00%22%2c%22Oid%22%3a%2249a91174-3d32-4094-b610-133e061e47ac%22%7d

  • обов’язково відтестуватися за темою

Всі запитання просимо надсилати на електронну адресу кафедри: kaplaushenko.ag@zsmu.zp.ua, скайп: zsmu_physcollchem_sameluk

В разі наявності заборгованості, коистуйтеся онлайн формою для відпрацювань: http://physcollchem.zp.ua/recovery.html, або користуйтесь комп’ютерним класом кафедри (за потреби).

Крім того з даного тижня запроваджуємо онлайн консультації. Щопонеділка в системі тімс за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTkzOWVkYzktOGM4ZC00ZjI5LWFmODctOTUxOWY2Yzc2OGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b7bfb43-5c68-4ad7-8fb5-23ce7f825b00%22%2c%22Oid%22%3a%2249a91174-3d32-4094-b610-133e061e47ac%22%7d

Або за необхідності – пишіть на вайбер