Шановні студенти медичних факультетів!!!!

Шановні студенти медичних факультетів!!!!

Шановні студенти медичних факультетів, спеціальностей «Медицина» (2 курс СТН), «Стоматологія» (1 курс).
Пропонуємо до Вашої уваги алгоритм дистанційного навчання за дисципліною «Медична хімія» на даному тижні.

 

7 тиждень. Тема: «Координаційні сполуки. Загальні відомості, біологічна роль, застосування для антидотної терапії».

 

Пропонуємо:

  • опрацювати лекційний матеріал від 04 березня 2020 року (лекція була прочитана);
  • зареєструватись на online-курс «СРС Медична хімія» (тема «координаційні сполуки»). Посилання: https://courses.zsmu.edu.ua/;
  • опрацювати теоретичний матеріал за методичними вказівками: http://physcollchem.zp.ua/zabezpechennya/medichna-x%D1%96m%D1%96ya.html;
  • заповнити зошити для самостійної роботи, стор. 18-19;
  • опрацювати тестові завдання за темою, посилання: http://physcollchem.zp.ua/zabezpechennya/medichna-x%D1%96m%D1%96ya.html (тестові завдання для спеціальності «Медицина»).

Запрошуємо Вас взяти участь в online-лекції у середу 18.03.2020 р. 10-25.

 

Всі запитання просимо надсилати на електронну адресу кафедри: kaplaushenko.ag@zsmu.zp.ua, скайп: zsmu_physcollchem_sameluk

В разі наявності заборгованості, користуйтеся онлайн формою для відпрацювань: http://physcollchem.zp.ua/recovery.html, або користуйтесь комп’ютерним класом кафедри (за потреби).

Шановні студенти ЗДМУ, що мають заборгованості!!!!!

Шановні студенти ЗДМУ, що мають заборгованості!!!!!

Шановні студенти ЗДМУ, що мають заборгованості з предметів, що викладаються на кафедрі фізколоїдної хімії!

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс)

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс)

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс). Пропонуємо до Вашої уваги алгоритм дистанційного навчання за дисципліною «Фізична хімія» на даному тижні. 8 тиждень. Тема: «Термодинаміка фазових рівноваг. Побудова та аналіз фазових діаграм стану двокомпонентних систем з простою евтектикою. Екстракція».

Шановні студенти ЗДМУ!!!!!

Шановні студенти ЗДМУ!!!!!

Шановні студенти ЗДМУ!!! З наступного тижня, а саме з 30.03.2020 р., всі заняття кафедри фізколоїдної хімії будуть проходити он-лайн згідно до розкладу в системі Microsoft Teems.