Шановні студенти медичних факультетів, спеціальностей «Медицина» (2 курс СТН), «Стоматологія» (1 курс).

Шановні студенти медичних факультетів, спеціальностей «Медицина» (2 курс СТН), «Стоматологія» (1 курс).

Шановні студенти медичних факультетів, спеціальностей «Медицина» (2 курс СТН), «Стоматологія» (1 курс).
Пропонуємо до Вашої уваги алгоритм дистанційного навчання за дисципліною «Медична хімія» на даному тижні.
8 тиждень. Тема: «Біоенергетика процесів в живому організмі».

 

Пропонуємо:

  • опрацювати лекційний матеріал від 18 березня 2020 року (лекція була прочитана в системі Teams);
  • зареєструватись на online-курс «СРС Медична хімія» (тема «Термодинаміка»). Посилання: https://courses.zsmu.edu.ua/;
  • опрацювати теоретичний матеріал за методичними вказівками: http://physcollchem.zp.ua/zabezpechennya/medichna-x%D1%96m%D1%96ya.html;
  • заповнити зошити для самостійної роботи, стор. 20-22;
  • опрацювати тестові завдання за темою, посилання: http://physcollchem.zp.ua/zabezpechennya/medichna-x%D1%96m%D1%96ya.html (тестові завдання для спеціальності «Медицина»).

Запрошуємо Вас взяти участь в online-лекції у наступну середу 01.04.2020 р. 10-25.

 

Всі запитання просимо надсилати на електронну адресу кафедри: kaplaushenko.ag@zsmu.zp.ua, скайп: zsmu_physcollchem_sameluk

В разі наявності заборгованості, коистуйтеся онлайн формою для відпрацювань: http://physcollchem.zp.ua/recovery.html, або користуйтесь комп’ютерним класом кафедри (за потреби).

Крім того з даного тижня запроваджуємо онлайн консультації. Щовівторка (для МК) в системі тімс за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNhY2QzZTQtNzIwYi00OWVkLWI1MDgtNzQ4ZjlkNjA2YWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b7bfb43-5c68-4ad7-8fb5-23ce7f825b00%22%2c%22Oid%22%3a%2249a91174-3d32-4094-b610-133e061e47ac%22%7d

Щоп’ятниці (для стоматологів) в системі тімс за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYwMGRkNDEtZDU4OC00NzgyLTkyZTctMzc2Yjc0YWRhMzFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b7bfb43-5c68-4ad7-8fb5-23ce7f825b00%22%2c%22Oid%22%3a%2249a91174-3d32-4094-b610-133e061e47ac%22%7d

Або за необхідності – пишіть на вайбер

 

Шановні студенти медичних факультетів!!!!

Шановні студенти медичних факультетів!!!!

Шановні студенти медичних факультетів, спеціальностей «Медицина» (2 курс СТН), «Стоматологія» (1 курс). Пропонуємо до Вашої уваги алгоритм дистанційного навчання за дисципліною «Медична хімія» на даному тижні.

Шановні студенти ЗДМУ!!!!!

Шановні студенти ЗДМУ!!!!!

Шановні студенти ЗДМУ!!! З наступного тижня, а саме з 30.03.2020 р., всі заняття кафедри фізколоїдної хімії будуть проходити он-лайн згідно до розкладу в системі Microsoft Teems.

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс)

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс)

Шановні студенти 1-го фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (2 курс), «ТПКЗ» (2 курс). Пропонуємо до Вашої уваги алгоритм дистанційного навчання за дисципліною «Фізична хімія» на даному тижні. 8 тиждень. Тема: «Термодинаміка фазових рівноваг. Побудова та аналіз фазових діаграм стану двокомпонентних систем з простою евтектикою. Екстракція».