Авраменко Антоніна Іванівна

Доцент

У 1989 р. закінчила Запорізький державний медичний інститут. З 1989 по 1997 р.р. – провізор-технологом у аптеці № 165 м. Запоріжжя. З 1997 по 1999 р.р. – провізор ЗАТ «Вєктон» м. Запоріжжя.

З 1999 по 2005р. – старший лаборант кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету. З 2005 р.– асистент кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ. З 2012 р. по 2018 р. – старший викладач кафедри, а з 2018 р.  по теперішній час - доцент цієї ж кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Спрямований пошук гепатопротекторів серед похідних 4-(3Н)- хіназолінтіону на основі взаємозв’язку « будова – дія»».

Стаж педагогічної роботи у в Запорізькому державному медичному університеті 12 років.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Брала участь у створенні: робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт. Під час роботи в Запорізькому у співавторстві видано 10 навчально-методичних посібників з грифом МОН, МОЗ України. Читає лекції з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія».

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Авраменко А. І. приймає участь у НДР кафедри фізколоїдної хімії за темою «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

Має більш ніж 100 друкованих робіт, а також 1 патенти України на корисну модель.

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 

Роботу на кафедрі суміщує з виконанням обов’язків заступника декана ІІ-го міжнародного деканату.

Авраменко А. І. відповідальна за навчальний процес іноземних студентів І-V курсів за спеціальністю «стоматологія», також за паспортний режим та виконанням закону України відносно перебування іноземних громадян на території України. Проводить активну виховну роботу з іноземними студентами як відповідальна за проживання у гуртожитках №1; 2; 4. Приймає активну участь у підготовці випускних вечорів, концертів, зустріч з представниками посольств, земляцтв та інших заходів, які відбуваються за участю іноземних студентів.

antonina.avramenko2012@mail.ru
Авраменко Антоніна Іванівна