Довбня Дмитро Віталійович

Старший лаборант

В 2020 р. закінчив Запорізький державний медичній університет за спеціальністю «Загальна фармація». Захистив дипломну роботу на тему «Синтез, перетворення та біологічна активність в ряду 5-(2,4-, 3,4- диметоксифеніл)-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів». З 2020 р. працює старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Займається організацією, технічною підтримкою і звітністю на кафедрі. Допомагає викладачам підготувати лекції та практичні заняття, перевіряючи відвідування лекцій студентами. Дмитро Вітальйович здійснює роботи, пов'язані з підготовкою та підтримкою навчальних аудиторій для навчального процесу, а також роботи з оновлення та розвитку навчально-методичних посібників та стендів під керівництвом викладачів. Вона сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на кафедрі.

 

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Довбня Д. В. приймає участь у виконанні НДР кафедри фізколоїдної хімії на тему «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

 

 

dima.dovbnya@ukr.net
Довбня Дмитро Віталійович