Фролова Юлія Сергіївна

Асистент

В 2012 р. закінчила Запорізький національний університет за такими спеціальностями: «Хімія» та «Психологія». Захистила дипломну роботу з хімії на тему: «Розробка іоноселективного електрода, оберненого до аніону натрієвої солі 4-метилхінолін-2-іл-гідразон гліоксилової кислоти з використанням дибутилсебацинату в якості пластифікатору мембрани», з психології: «Гендерні особливості формування девіантної поведінки в підлітковому віці».

З 2011 по 2015 рр. працювала викладачем хімії у Державному навчальному закладі «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник».

З вересня 2015 р. по 2017 р. працювала старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету. З 2018 р. – асистент цієї ж кафедри.

Стаж педагогічної роботи – 8 років.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Брала участь у створенні банків тестів для комп’ютерного тестування та у підготовці начально-методичних посібників.

Фролова Ю.С. проводить практичні та семінарські заняття з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична та колоїдна хімія» та «Medical chemistry».

Юлія Сергіївна є автором Хіміко-психологічної гри «Хімічні перегони», яку можна використовувати на заняттях з теми «Біогенні s-, p-, d-елементи» або на факультативних заняттях.

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Фролова Ю.С. є відповідальним виконавцем НДР кафедри фізколоїдної хімії за темою «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

21 лютого 2020 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальність 226 "Фармація, промислова фармація" за темою: «Створення нових біологічно активних сполук в ряду 5(4Н-тетразол-1-іл)-4-R-3-тіо(аміно)-1,2,4-тріазолу».

Фролова Ю.С. – автор більш ніж 10 друкованих робіт, серед яких статті у фахових та закордонних виданнях, патенти України, в тому числі на винахід. Брала участь більш ніж у 20-ти наукових конференціях.

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 

Фролова Ю.С. проводить виховну роботу зі студентами Запорізького державного медично університету, є куратором груп І-го фармаевтичного факультету.

 
zsmu_physcollchem_hulina yuliia_hulina@ukr.net
Фролова Юлія Сергіївна