Каплаушенко Андрій Григорович

Завідувач кафедри фізколоїдної хімії

 

В 2001 р. закінчив магістратуру при Східноукраїнському національному університеті за спеціальністю «хімічна технологія та інженерія». В 2002 р. закінчив Національну фармацевтичну академію за спеціальністю «фармація». З 1998 по 2004 рр. працював фармацевтом, потім провізором в Рубіжанській центральній міській аптеці №47. З 2001 по 2004 рр. працював за сумісництвом асистентом кафедри технології органічних речовин Рубіжанського філіалу Східноукраїнського національного університету, а з 2004 по 2005 рр. – асистентом кафедри загальної, біонеорганічної і біоорганічної хімії Кримського державного медичного університету. У 2005 р. перейшов до Запорізького державного медичного університету, де працював асистентом спочатку кафедри фізичної та колоїдної хімії, а з 2007 р. – асистентом (з 2009 р. – старшим викладачем, з 2010 р. – доцентом) кафедри «токсикологічної та неорганічної хімії».

 

В 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів». У червні 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему «Синтез, будова і біологічна активність похідних 4-моно та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону».

 

З 1 вересня 2012 р. обіймає посаду завідувача кафедри фізколоїдної хімії. А з 2018 р. - професор кафедри.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 18 років, в тому числі 15 років – в Запорізькому державному медичному університеті.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Брав участь у створенні: робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт. Під час роботи в Запорізькому державному медичному університеті у співавторстві видано 11 навчально-методичних посібників з грифом МОН, МОЗ України.

Каплаушенко А.Г. читає лекції з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія».

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Каплаушенко А.Г. є керівником НДР кафедри фізколоїдної хімії на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазолу» (№ державної реєстрації 01060003709). Під його керівництвом захищено 5 кандидатських робіт, більш ніж 10 дипломних і магістерських робіт, заплановано і виконується 1 докторська та 3 кандидатські дисертації.

Каплаушенко А.Г. – автор більш ніж 270 друкованих робіт, в тому числі 68 авторських свідоцтв і патентів України, 10 з яких на винахід. Брав участь більш ніж у 30-ти наукових конференціях. Лауреат державної премії Президента України молодим вченим (2014 р.).

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 

Каплаушенко А.Г. є членом трудового колективу Запорізького державного медичного університету, а також членом Вченої ради університету, фармацевтичного факультету, центральної методичної Ради та циклової методичної комісії з фізико-хімічних дисциплін.

A.Kaplaushenko kaplaushenko@ukr.net
Каплаушенко Андрій Григорович