Самелюк Юрій Геннадійович

Старший викладач

У 2013 р. закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація», тема дипломної роботи: «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів, що містять метоксифенільні замісники».

З 2013 по 2014 рр. працював старшим лаборантом, а з 2014 р. – викладач кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ. В Листопаді 2016 – асистент кафедри фізколоїдна хімія. З лютого 2019 - ст. викладач цієїж кафедри.

Проводить наукові дослідження, спрямовані на синтез похідних 1,2,4-тріазолу, що містять при C5 атомі ядра тріазолового циклу метоксифенільні замісники.

Стаж педагогічної роботи у Запорізькому державному медичному університеті 5 років.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Брав участь у створенні: банків тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт.

Проводить практичні та семінарські заняття з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія».

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Самелюк Ю.Г. приймає участь у виконанні НДР кафедри фізколоїдної хімії на тему «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

В жовтні 7, 2016 він захистив кандидатську дисертацію на тему: «Синтез та вивчення біологічноактивних похідних 1,2,4-тріазол-3-тіонів, що містять метоксифенільний замісник».

Самелюк Ю.Г. – автор більш ніж 30 друкованих робіт, серед яких статті у фахових та закордонних виданнях, патенти України, 2 з яких на винахід. Брав участь більш ніж у 10-ти наукових конференціях.

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 

Учасник та член оргкомітету семінару з профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі для студентського активу серед університетів III – IV рівнів акредитації в м.Запоріжжя. Учасник соціальної акції «День здоров’я» та конференції «Молодь-майбутнє України».

zsmu_physcollchem_sameluk sameluk_yurii@ukr.net
Самелюк Юрій Геннадійович