Варинський Борис Олександрович

Доцент

У 1996 р. закінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація». З вересня по грудень працював старшим лаборантом кафедри аналітичної хімії в Запорізькому державному медичному університеті.

З грудня 1996 по грудень 1999 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії ЗДМУ. В грудні 1999 р. захистив кандидатську дисертацію.

З лютого 2000 по жовтень 2009 рр. – асистент кафедри аналітичної хімії ЗДМУ, з листопада 2009 по жовтень 2014 рр. старший викладач. Водночас 3 роки викладав на підготовчому факультеті англійською та російською мовою загальну хімію. Також викладав англійською мовою біоорганічну і медичну хімію на кафедрах органічної, фізичної та колоїдної хімії відповідно. В 2007-2008 н.р. викладав та читав лекції англійською мовою на кафедрі аналітичної хімії.

Три роки викладав на кафедрі факультативний курс хімії для ліцеїв.

Протягом одного року проходів стажування у Ніїгатському університеті фармації та прикладних наук про життя, Японія.

З лютого 2014 р. працює на кафедрі фізичної та колоїдної хімії, з жовтня 2014 р. – на посаді доцента.

Стаж педагогічної роботи в Запорізькому державному медичному університеті – 19 років.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Варинський Б.О. брав участь у створенні: навчальної програми для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян англійською мовою, робочих навчальних програм з аналітичної хімії, банку тестів для англомовних студентів першого курсу медичного факультету з медичної та біоорганічної хімії, другого курсу фармацевтичного факультету, у перенесенні тестів з аналітичної хімії в систему RATOS.

За 2013-2014 н.р. підготовлено 22 навчально-методичних посібника для студентів, а також для викладачів, збірка тестових завдань в співавторстві з викладачами кафедри фізичної та колоїдної хімії.

За 2015 р. підготовлено в співавторстві 11 навчально-методичних посібників. Самостійно видано 2 навчально-методичні статті про фармацевтичну освіту в Японії.

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Варинський Б.О. бере участь в виконанні НДР кафедри фізичної та колоїдної хімії Запорізького державного медичного університету. 

Виконував науково-дослідну роботу в Ніїгатському універсітеті фармації та прикладних наук про життя протягом одного року. В теперешній час відповідає за роботу рідинної хромато-мас-спектрометричної лабораторії на кафедрі фізичної та колоїдної хімії. За допомогою рідинного хроматографа з одноквадрупольним мас-аналізатором виконуються дослідження для багатьох кафедр фармацевтичного та медичного факультетів.

Варинський Б.О. – автор 79 наукових та навчально-методичних праць, 2 патенти на корисну модель. Виступав з доповідями у 5 наукових конференціях та сімпозіумах (м.Запоріжжя 2007, м.Москва 2008, м. Одеса, 2008, м. Інсбрук, 2009, м. Гурзуф, 2011).

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

Варинський Б.О. здійснює курацію кімнат у гуртожитку № 2, проводить виховну роботу серед студентів 2 курсу фармацевтичного факультету, виконує обов’язки куратора групп 2 курсу фармацевтичного факультету.

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 

Брав участь у роботі приймальної комісії на посаді техничного секретара. 

 

borisvarinsky varinsky@zsmu.zp.ua
Варинський Борис Олександрович