Зозулинець Дар'я Миколаїівна

Викладач-стажист

В 2019 році закінчила Запорізький державний медичній університет за спеціальністю «Загальна фармація». Захистила дипломну роботу на тему «Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів гіалуронової кислоти для лікування остеоартрозу».

З 2019 по 2020 р. працювала старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ.

З 2020 року – викладач-стажист кафедри фізколоїдної хімії.

Стаж педагогічної роботи у Запорізькому державному медичному університеті 1 рік.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Зозулинець Д.М. проводить практичні та семінарські заняття з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія» та «Medical chemistry».

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Зозулинець Д.М. є відповідальним виконавцем НДР кафедри фізколоїдної хімії за темою «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

zozulinetsd@gmail.com
Зозулинець Дар'я Миколаїівна