ЛЕКЦІЇ
1 Основні поняття термодинаміки
2 Термохімія
3 Колігативні властивості розведених розчинів
4 Термодинаміка фазових рівноваг
5 Термічний аналіз та фазові діаграми. Екстракція
6 Електрична провідність розчинів електролітів. Кондуктометрія
7 Електродні потенціали. Класифікація електродів
8 Класифікація гальванічних елементів. Визначення тд хар-к реакцій
9 Хімічна кінетика та класифікація реакцій. Вплив чинників на швидкість. Каталіз
10 Фізико-хімія поверхневих явищ. Адсорбція на межі поділу рідина-газ
11 Адсорбція на межі поділу т-г і т-р
12 Класифікація хроматографічних методів. Застосування хроматографії у фармації
13 Природа, класифікація, одержання та очищення колоїдних систем та їх властивості
14 Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем
15 Електричний заряд колоїдних часток та електрокінетичні явища
16 Стійкість і коагуляція колоїдних систем
17 Мікрогетерогенні системи
18 Фізико-хімія ВМР. Реологічні властивості розчинів ВМР
19. Фізична хімія
20. Колоїдна хімія
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1 Історія фізхімії
2 Основи хімічної термодінаміки
3 Фазові рівноваги
4 Властивості розчинів електролітів та неелектролітів
5 Електродні процеси
6 Кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій
7 Оптичні методи
8 Рентгеноструктурний аналіз
9 Поверхневі явища Сорбційні процеси
10 Мікрогетерогенні системи частина 1
11 Мікрогетерогенні системи частина 2
12 Методи одержання колоїдних систем
13 Розчини ВМР
14 Фізична хімія
15 Колоїдна хімія
ТЕСТИ
1 Тести фізична хімія КРОК (укр. мова навчання)
2 Тести колоїдна хімія КРОК (українська мова навчання)
3 Тести фізична хімія кафедра (укр. мова навчання)
4 Тести колоїдна хімія кафедра (укр. мова навчання)
5 Тести фізколоїдна хімія КРОК (англійська мова)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ
1 Екзаменаційні білети українською мовою