ЛЕКЦІЇ МЕДИЧНА ХІМІЯ
1 Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів
2 Кислотно-основна рівновага в організмі. Основи титриметричного аналізу. Буферні системи.
3 Електродні процеси, їх біологічна роль та застосування в медицині. Потенціометричне визначення рН.
4 Теоретичні основи біоенергетики. Теплові ефекти хімічних реакцій в розчинах.
5 Направленість процесів. Кінетичні закономірності перебігу біологічних процесів.
6 Фізико-хімія поверхневих явищ. Основи адсорбційної терапії.
7 Колоїдні розчини, грубо дисперсні системи.
8 Стійкість та коагуляція золів. Колоїдний захист. Напівколоїди.
9 Фізико-хімічні властивості біополімерів.
10 Медична хімія (лаб2)
МЕДИЧНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ
1 Вчення про розчини. Колігативні властивості.
2 КОС. Буферні системи
3 Біогенні S-P-D
4 Комплексні сполуки
5 Електродні процеси
6 Термодинамика
7 Кінетика
8 Фізико-хімія поверхневих явищ
9 Колоїдна хімія
10 ВМС
11 Медична хімія (лік)
12 Медична хімія (лаб1)
13 Медична хімія (лаб2)
ПІДРУЧНИК З МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ
1 Підручник з медичної хімії
МЕДИЧНА ХІМІЯ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 Тестові завдання для студентів спеціальності Медицина
2 Тестові завдання для студентів спеціальності ТМДЛ
3 Тестовые задания для русскоговорящих студентов специальности Медицина
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ
1 Екзаменаційні білети (українська мова)
2 Екзаменаційні білети (російська мова)